Tuesday, March 24, 2015

Cuairt ar Reilig Ghlas Naíon / Visit to Glasnevin Cemetery

Ár dtreoraí Paddy. Togh na Gaeilge aige, agus é lántoilteanach an turas a dhéanamh trí Ghaeilge. Ní gá ach a iarraidh.

Cloigtheach do Dhónal Ó Conaill
Round Tower at O'Connell Grave


Tírghráthóir Dílis

Suas tríd an gcloigtheach. Beidh staighre ann arís go luath, is cosúil.

Coffins in Mausoleum

O'Connell Crypt.

O'Connell Family Crest. As Gaeilge, tabhair faoi deara!

Cónraí Eile.

Barry Sullivan as Hamlet

Pádraig Mac Piarais ag tabhairt na hóráide d'Ó Donnabháin Rosa
"Patrick Pearse" giving the oration over the grave of O'Donnabháin Rossa

Parnell. An-shimplí

Ouch! Count the errors!

Daoine a fuair bás ar stailceanna ocrais.

Labels: , , , , , , , , , , , , , , , ,