Saturday, June 11, 2011

Tuismitheoirí - Pléghrúpa ar Líne do thuismitheoirí le Gaeilge

Grúpa is ea seo d'éinne atá ag tógáil páistí trí Ghaeilge. Is é is aidhmeanna don ghrúpa ná tabhairt faoi na fadhbanna a bhíonn romhainn, fóram sóisialta a chruthú dúinn féin ar líne, agus cruinnithe sóisialta a eagrú inár féidir linn féin agus lenár bpáistí teacht le chéile i dtimpeallacht Ghaelach.

A group for Irish-speaking parents.

Gruppe für irischsprachige Eltern.

Un groupe pour les parents irlandophones.

---------------------------------

TO SUBSCRIBE FROM A NON-YAHOO ACCOUNT/CONAS CLÁRÚ Ó CHUNTAS SEACHTRACH:

Send a *blank* email from your preferred email account to / Seol r-phost *folamh* ón gcuntas r-phost is ansa leat go dtí

tuismitheoiri-subscribe@yahoogroups.com

You will receive an automatic response (it may go into your junk mail). Reply to that email, and you will be registered. / Gheobhaidh tú uath-fhreagra (féach do chomhad drámhphoist!). Freagair sin agus beidh tú cláraithe.

Labels: , , , , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home