Wednesday, September 03, 2014

Cuairt ar Rath Aodha - Visit to Rath Aodha, Co. Westmeath

Rinne mé taighde ar Aodh Meic Bricc le déanaí, agus bhí mé ag iarraidh níos mó a fháil amach faoi. Mar sin, thugas cuairt ar "Rath Aodha" i gCo. na hIarmhí le déanaí. Tugann daoine áirithe "Rahugh" ar an áit anois, ach níl ciall ar bith leis an ainm sin, agus ní ghlacaim leis.
Is cosúil gur bhunaigh Aodh mainistir sa Rath sa 6ú haois. Deir roinnt foinsí go raibh an mhainistir ollmhór. Ní chreidim sin, agus is é mo thuairim gur chineál "saitilít" ab ea an mhainistir seo do Dharú, a bhí 7km siar. B'fhéidir gur úsáideadh é mar dhíseart do na manaigh sin a raibh leithlis iomlán ag teastáil uathu, ach níl ansin ach buille faoi thuairim.

An Fhoireann Seandálaithe ag réiteach don Chuairt. My crack team of archaeologists readying themselves for the visit.

Tá an áit lán le crainnte áille

Snaidhm i gCrann

An tSnaidhm Úd

Crann aisteach

An Rath

An Rath

An Tobar Beannaithe

An Tobar Beannaithe

An Tobar Beannaithe

Conas Tinneas Cinn A Leigheas - Cloigeann sa log mór agus uilleann deis sa log beag.

Hmm - biseach ag teacht ar an tinneas cinn?

Crann Álainn

An scrobarnach sa rath chomh tiubh sin nárbh fhéidir na ballóga a fheiceáil (más ann dóibh!) - Undergrowth in the rath so dense that the ruins could not be seen (if they exist!)

Scrobarnach tiubh

Scrobarnach tiubh ar na ballóga

Scrobarnach tiubh ar na ballóga

Ballaí éigin sa rath. Raised earthen walls in the rath.

Staighre isteach sa rath. Steps into the rath.

Taobh an Ratha. Caithfidh nach bhfuil an balla seo ró-shean.

Taobh an Ratha.

Bhí picnic againn sular tháinig an Chith. Bhí an comhartha dírithe sa treo mícheart!

An rath ón aer. Sách beag.

Labels: , , , , , , , , , , ,

1 Comments:

Blogger website solution said...

I would like to say that this blog really convinced me, you give me best information! Thanks, very good post.
SEO Westmeath
Keep Posting:)

4:58 AM  

Post a Comment

<< Home